BG
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИ ЕТАП НА СТАРТИРАНИТЕ ОТ „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД НА 02.02.2021Г. КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИ ЕТАП НА СТАРТИРАНИТЕ ОТ „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД НА 02.02.2021Г. КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА) НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА – ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОПАДАЩИ В РАМКИТЕ НА ХОЛДИНГА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В УСТНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                                НЕДОПУСНАТИ:
1. Данаил Костов Парталозов                                        НЯМА
2. Владимир Андреев Уручев                                        
3. Наско Асенов Михов
4. Александър Христов Николов

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В УСТНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                                НЕДОПУСНАТИ:
1. Николай Ангелов Павлов                                           НЯМА
2. Илиян Кирилов Дуков
3. Николай Атанасов Дончев

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В УСТНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                                НЕДОПУСНАТИ:
1. Снежана Бобева Йовкова-Маркова                             НЯМА
2. Николай Иванов Стефанов
3. Стефан Миленов Илиев

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В УСТНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                                НЕДОПУСНАТИ:
1. Пламен Георгиев Радонов                                          НЯМА
2. Евден Тодоров Николов
3. Иван Василев Йотов
4. Лъчезар Здравков Димитров
5. Георги Иванов Наков

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В УСТНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                           НЕДОПУСНАТИ:
1. Николай Стефанов Диков                                     1. Стойко Георгиев Башалов
2. Андон Петров Андонов
3. Георги Иванов Коев

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В УСТНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                          НЕДОПУСНАТИ:
1. Момчил Векилов Ванов                                       НЯМА
2. Христо Величков Георгиев
3. Георги Иванов Наков
4. Иван Тодоров Йончев

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В УСТНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                           НЕДОПУСНАТИ:
1. Боян Иванов Боев                                                НЯМА
2. Живко Димитров Динчев
3. Руслан Танев Германов

До допуснатите кандидати за участие в устната част (интервю/събеседване) ще бъдат изпратени уведомления с определени дата и час за провеждане на интервюто на посочените от кандидатите електронни адреси в подадените заявленията за участие.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал