BG
 

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ"

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на застрахователни услуги, включващи „Гражданска отговорност“, „Каско“ и „Зелена карта“ за служебните автомобили собственост,  на „Български Енергиен  Холдинг“ ЕАД”

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал