BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД обявява конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. нa 10-тия работен ден след публикуване на поканата (денят на публикуване не се брои).

Покана

Приложение

Отговори на постъпили въпроси

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал