BG
 

Във връзка с Решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обнародвано в Държавен вестник

"Бълграски Енергиен Холдинг" ЕАД обявява конкурс за избор на един член (представител на държавата) на Надзорния съвет на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал