BG
 

Във връзка с Решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обнародвано в Държавен вестник

Във връзка с Решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обнародвано в Държавен вестник, бр. № 34 от 23.04.2021г., обявеният от БЕХ ЕАД на 21.04.2021г. конкурс за избор на един член (представител на държавата) на Надзорния съвет на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, се спира.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал