BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД удължава срока за представяне на оферти за избор на изпълнител за доставка на горива за автомобили

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Доставка на горива за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на третия ден от публикуване на съобщението за удължаване на срока на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет „Доставка на горива за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал