BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД удължава срока за представяне на оферти във връзка с избора на лицензиран търговец на електроенергия

„„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти във връзка с избора на лицензиран търговец на електроенергия. Оферти могат да се подават до 17.00 ч. на 30.07.2021 г.“

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД Ви кани да представите оферти във връзка с избора на лицензиран търговец на електроенергия, във връзка с промените в Закона за енергетиката от 26.06.2020 г., в сила от 01.10.2020 г., свързани с последващото либерализиране на пазара на електроенергия и извеждането на небитовите потребители на свободен пазар.“

Покана

Приложение

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал