BG
 

Второ работно заседание на групата за иновации в енергетиката.

Второ работно заседание на групата за иновации в енергетиката

 

В „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) се състоя второ заседание на работната група „Иновации в енергетиката“. Участие взеха изпълнителният директор на БЕХ ЕАД г-н Валентин Николов, представители на Министерство на енергетиката и на всички дружества от групата на Холдинга.

В рамките на срещата се обсъди напредъка във връзка с воденото проучване и анализа на възможностите за внедряване на иновативни технологии в енергийните дружествата. Тема на дискусията бяха и способите за взаимодействие между енергийните дружества и висшите учебни заведения, както и възможните съвместни дейности в сферата на иновациите, приложните изследвания и образованието в българския енергиен сектор.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал