BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД обяви резултатите от първия етап от стартираните конкурсни процедури

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД обяви резултатите от първия етап от стартираните конкурсни процедури за избор на един член (представител на държавата) в Съвета на директорите на “Мини Марица - Изток” ЕАД(линк) и за избор на един член (представител на държавата) в Надзорния съвет на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД(линк)

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал