BG
 

Уважаеми дами и господа, „Български енергиен холдинг“ ЕАД обявява конкурс с предварителен подбор с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции“

Уважаеми дами и господа,

„Български енергиен холдинг“ ЕАД обявява конкурс с предварителен подбор с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции“ за нуждите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

С условията за участие в обявения конкурс можете да се запознаете по-подробно от текста на приложената покана.

Очакваме Вашите заявления за участие в обявения конкурс!

 

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал