BG
 

Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в конкурс с предварителен подбор за избор на кредитни институции

Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в конкурс с предварителен подбор за избор на кредитни институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурс с предварителен подбор за избор на кредитни институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Заявления могат да бъдат подавани до 17:00 часа на петия работен ден от публикуване на съобщението за удължаване на срока на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои).

 

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал