BG
 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Медицинска застраховка на служителите и работниците на БЕХ ЕАД"

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Медицинска застраховка на служителите и работниците на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“. Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на третия работен ден от публикуване на съобщението за удължаване на срока на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои).

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал