BG
 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти за избор на оценител на активите на Група БЕХ към 31 декември 2021 г

Уважаеми дами и господа,

„Български енергиен холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и дружества от групата на БЕХ ЕАД“

С условията за участие в обявения конкурс можете да се запознаете по-подробно от текста на приложената покана.

Очакваме Вашите заявления за участие в обявения конкурс!

Покана

Приложения

Отговори на постъпили въпроси

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал