BG
 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД и „Тракийски университет - Стара Загора“ ще си партнират по пътя към устойчива нисковъглеродна енергетика

В продължение на своята политика за плавен преход към зелена енергия чрез внедряване на иновации в енергетиката „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) сключи споразумение за сътрудничество с още един партньор. Изпълнителният директор на БЕХ ЕАД г-н Валентин Николов и ректорът на „Тракийски университет - Стара Загора“ доц. д-р Добри Ярков подписаха рамков договор с цел обединяване опита на специалистите и иновативното мислене на младото поколение в подкрепа на развитието на нисковъглеродни технологии.

„Тракийски университет - Стара Загора“ има дълъг и богат опит в областта на европейските проекти като усилено работи по образователни и научни програми за двустранно сътрудничество с университети – партньори и научни организации от САЩ, Русия, Япония, Индия, Китай, Норвегия, Швейцария, Турция, Германия и др. БЕХ ЕАД счита тези инициативи за необходимо условие за обогатяване на вече познатите инструменти и при търсенето на иновативни такива с цел модернизиране на топло, електро и ядрената енергетика. Усилията на двете страни ще бъдат насочени в посока изготвяне на проектни предложения до финансиращи институции и организации за постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор. От своя страна ръководството на БЕХ ЕАД заявява готовност да предостави възможност за студентски стажове и практики с посещения на място в дъщерните дружества от холдинга, както и да подпомага кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал