BG
 

Standard & Poor's повиши рейтинга на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД от B+ на BB- със стабилна перспектива

Standard & Poor's повиши рейтинга на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД от B+ на BB- със стабилна перспектива

Повишението отразява текущите подобрения в кредитоспособността на групата. Компанията - майка на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) отчита подобряването на оперативните резултати и управлението на риска и рейтинговата агенция прогнозира, че консолидираната EBITDA ще надхвърли 2 млрд. лева (около 1,1 млрд. евро) през 2021 г. и 1,4 - 1,5 млрд. лв. след това. S&P Global Ratings очаква състоянието на НЕК да остане стабилно, благодарение на регулаторните механизми за покриване на разходите за дейността на обществен доставчик и либерализацията на електроенергийния пазар в България.  Исторически генерираният дълг в резултат от тарифния дефицит е основният фактор, поддържащ прогнозните оперативни парични потоци (FFO) към дълга под 12%. Очакванията са НЕК да генерира рекордно висока EBITDA през 2021 г., благодарение на комбинация от високи цени на електроенергията и благоприятни хидроложки условия.

Стабилната перспектива отразява очакванията на рейтинговата агенция, че след рекордно високите кредитни показатели през 2021 г. FFO към дълга на групата ще се стабилизира на около 20%, а съотношението дълг към EBITDA на около 4 пъти, като управлението на риска и ликвидността остават в разумни граници и разходите за всички нови големи проекти се компенсират с държавна подкрепа.

След въвеждане в търговска експлоатация на газопровода Балкански поток през 2021 г. на стойност на 2,5 млрд. лв.  (1,3 млрд. евро) S&P Global Ratings очаква капиталовите разходи на БЕХ Група да намалеят до 600 - 700 млн. лв. годишно, което ще доведе до положителен свободен оперативен паричен поток (FOCF). От рейтинговата агенция считат, че опитът на групата в стратегическото управление и управлението на риска се подобрява и ликвидността се стабилизира след успешното емитиране на еврооблигации от 600 милиона евро по-рано тази година.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал