BG
 

В съответствие с политиките за прозрачно и високопрофесионално управление на енергийните дружества

В съответствие с политиките за прозрачно и високопрофесионално управление на енергийните дружества, както и отчитайки появилите се съмнения за действия, водещи до уронване престижа на дружествата от групата на “Български Енергиен Холдинг” ЕАД, Съветът на директорите на Холдинга взе решение за смяна на ръководството на “Булгаргаз” ЕАД. Направените промени ще влязат в сила след официалното им вписване в Търговския регистър.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал