BG
 

"Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Текущо и периодично почистване на административната сграда на БЕХ ЕАД”

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Текущо и периодично почистване на административната сграда на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.

Покана

Приложения

Въпроси и отговори

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал