BG
 

Покана за конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа“

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа“.

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал