BG
 

Покана за конкурс по оферти с предмет „Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване при служебни пътувания на лица, командировани от "БЕХ" ЕАД"

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс с предмет:

„Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване при служебни пътувания на лица, командировани от "Български Енергиен Холдинг" ЕАД".

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. нa 10-тия работен ден след публикуване на поканата (денят на публикуване не се брои).

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал