BG
 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс.

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Оферти могат да се подават до 17.00 ч. на 3-ия работен ден от датата на публикуване на настоящото обявление в сайта на БЕХ ЕАД (денят на публикуване не се брои).

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал