BG
 

Нов срок за търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

„Български енергиен холдинг“ ЕАД, ЕИК 831373560 известява всички заинтересовани лица, че насроченият за 9 март 2022г. търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, собственост на БЕХ ЕАД е с определен нов срок за подаване на заявления за участие – 16:30 ч. на 30.03.2022 г. и нова дата и час за провеждане на търга – 10:00 ч. на 31.03.2022 г., съгласно Заповед № 92-04/18 от 21.02.2022 г. и Заповед № 92-04/18/3 от 09.03.2022 г. на ИД на БЕХ ЕАД.

Заповед

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал