BG
 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД прекратява конкурс по оферти с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги"

„Български енергиен холдинг“ ЕАД прекратява конкурс по оферти с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги, включващи „Гражданска отговорност“, „Каско“, „Зелена карта“ и „Злополука на местата в автомобила“ за служебните автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“, на основание т.5.1.15 във връзка с т.5.1.14 от Поканата за участие в конкурсната процедура, поради необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал