BG
 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс.

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Доставка на горива за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на третия ден от публикуване на съобщението за удължаване на срока на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал