BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на трима членове (представители на държавата) в Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура  за избор на  трима членове (представители на държавата) в Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Срокът за подаване на документи по т. III от обявената публична покана се удължава до 15.12.2022 г. на основание Решение по т.1.1. от Протокол № 89-2022/30.11.2022 г. на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал