BG
 

Започват планирани ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление

Започват планирани ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление

ПАО „Газпром“, ООО „Газпром експорт“ и операторите на преносните мрежи от балканското направление (в това число и „Булгартрансгаз“ ЕАД) съгласуват график за провеждане на ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление, свързани с изменение на режимите за доставка на природен газ. Засягат се страните, транзитиращи и потребяващи природен газ в Украйна, Молдова, Балканския регион и Р. Турция. Ремонтните дейности ще продължат 96 часа и ще бъдат проведени в периода 08:00 часа на 29 август – 08:00 часа на 02 септември 2017 г. и ще доведат до промяна в разполагаемия капацитет на следните входно/изходни точки:

- Кулата/Сидирокастро – вход / изход;

- Кюстендил/Жидилово – изход;

- Странджа/Малкочлар – изход;

- Негру Вода 2, 3/ Кардам – вход;

- Негру Вода 1/ Кардам – вход.

 В тази връзка, „Булгаргаз“ ЕАД уведоми браншовите организации на клиентите и топлофикационните дружества за извършването на ремонтните дейности. С цел осигуряване на необходимите количества природен газ за битовите и индустриалните потребители в България, "Булгаргаз" ЕАД е заявил пред "Булгартрансгаз" ЕАД добив на природен газ от хранилището в Чирен, в размер на 3.4 млн. куб. м. на ден, с което да се гарантира подаването на необходимите количества природен газ. 

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал