BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на двама членове (представители на държавата) в Съвета на директорите на “Мини Марица - Изток” ЕАД

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура  за избор на двама членове (представители на държавата) в Съвета на директорите на “Мини Марица - Изток” ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Срокът за подаване на документи по т. III от обявената публична покана се удължава до 15.12.2022 г. на основание Решение по т.1.1. от Протокол № 89-2022/30.11.2022 г. на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал