BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД удължава срока на стартирани конкурсни процедури за избор на членове (представители на държавата)

Срокът за подаване на документи по т. III от обявените публични покани на стартирани конкурсни процедури за избор на членове (представители на държавата) в дружествата "Булгаргаз" ЕАД,"Национална Електрическа Компания" ЕАД,"АЕЦ Козлодуй" ЕАД,"Мини Марица-Изток" ЕАД се удължава до 15.12.2022 г. на основание Решение по т.1.1. от Протокол № 89-2022/30.11.2022 г. на Съвета на директорите на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал