BG
 

"Български Енергиен Холдинг“ ЕАД удължава срока за подаване на заявления в конкурс с предмет: „Осигуряване на два фабрично нови, неупотребявани автомобили“

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурс с предварителен подбор с предмет„Осигуряване на два фабрично нови, неупотребявани автомобила, тип „SUV”, със задвижване 4х4, при условията на оперативен лизинг за период от 54 месеца“. Заявленията следва да бъдат подавани до 12:00 часа на 19.12.2022 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал