BG
 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД обявява конкурс с предварителен подбор с предмет: „Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции“ за нуждите на БЕХ ЕАД

Уважаеми госпожи и господа,

„Български енергиен холдинг“ ЕАД обявява конкурс с предварителен подбор с предмет: „Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции“ за нуждите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.
С условията за участие в обявения конкурс можете да се запознаете по-подробно от текста на приложената покана.

Очакваме Вашите заявления за участие в обявения конкурс!

Покана

Приложения

Отговори на постъпили въпроси

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал