BG
 

Покана за търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал