BG
 

Покана за участие в конкурс по оферти с предмет: "Осигуряване на денонощна въоръжена охрана на административната сграда на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД"

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с предприети действия за прецизиране на документацията по процедура с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана на административната сграда на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД с адрес гр. София ул. „Веслец“ №16  и поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата на ул. „Веслец“ №16 и офис в сградата на ул. „Веслец“ №13“, спира срока за подаване и преустановява приемането на оферти. 

Допълнителна информация ще бъде своевременно обявена на интернет страницата на БЕХ ЕАД.

20/01/2023

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че обявява конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана на административната сграда на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД с адрес гр. София ул. „Веслец“ №16  и поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата на ул. „Веслец“ №16 и офис в сградата на ул. „Веслец“ №13“

Покана

Договор

Методика за оценка

Техническо задание

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал