BG
 

Ръководството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД Ви кани на онлайн презентация за инвеститори

Уважаеми Дами и Господа,

Ръководството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД Ви кани на онлайн презентация за инвеститори,

в която ще бъдат представени консолидираните резултати на дружеството за 2016 г.

Презентацията ще се състои във вторник, 11 юли 2017 г., от 15:00 часа централноевропейско време.

За регистрация, моля да посетите следния адрес - https://behvc.clickmeeting.com/beh-investor-call-11-07-2017/register?_ga=2.107938311.444092774.1499089924-465439773.1498227897 

 

С уважение,

Връзки с инвеститорите

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

 Презентация - БЕХ финансови резултати 2016г. 

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал