BG
 

Нова дата за търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), ЕИК 831373560 уведомява всички заинтересовани лица, че насрочения за 20.01.2023 г. търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, собственост на БЕХ ЕАД е с определен нов срок за подаване на заявления за участие – 16:30 ч. на 13.02.2023 г. и нова дата и час за провеждане на търга – 10:00 ч. на 14.02.2023 г., съгласно Заповед № 92-04/1 от 04.01.2023 г. и Заповед № 92-04/128/3 от 20.01.2023 г. на Изпълнителния директор на БЕХ ЕАД.

Заповед

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал