BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД прекратява конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана на административната сграда на БЕХ ЕАД

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че прекратява конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана на административната сграда на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД с адрес гр. София ул. „Веслец“ №16  и поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата на ул. „Веслец“ №16 и офис в сградата на ул. „Веслец“ №13“, на основание т.3.2.6 от Поканата и съгласно чл. 20, ал. 1, т. 7 от „Политика за доставка на стоки, изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал