BG
 

Покана за участие в конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана на административната сграда на БЕХ ЕАД"

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че обявява конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана на административната сграда на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД с адрес гр. София ул. „Веслец“ №16  и поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата на ул. „Веслец“ №16 и офис в сградата на ул. „Веслец“ №13“

Покана

Договор

Методика за оценка

Техническо задание

Приложения

Отговори на постъпили въпроси

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал