BG
 

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД удължава срока за подаване на заявления в конкурс по оферти с предмет "Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили"

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД удължава срока за подаване на заявления в конкурс по оферти с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД с пет работни дни /денят на публикуване не се брои/. Заявленията следва да бъдат подаване до 17:00 ч. на 17.02.2023 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал