BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД удължава срока за участие в конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана на административната сграда на БЕХ ЕАД"

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД удължава срока за предоставяне на оферти за участие в конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана на административната сграда на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД с адрес гр. София ул. „Веслец“ №16  и поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата на ул. „Веслец“ №16 и офис в сградата на ул. „Веслец“ №13“ с (5) пет работни дни (денят на публикуване не се брой). Заявленията следва да бъдат подавани до 17.00 ч. на 20.02.2023 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал