BG
 

Промени в бордовете на „Национална електрическа компания“ ЕАД и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

С Решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ) са извършени промени в бордовете на две от енергийните дружества в състава на БЕХ – „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

На поста си като председател на СД на атомната електроцентрала се връща Жаклен Коен, който заема мястото на Петьо Иванов – изпълнителен директор на БЕХ.

Христо Георгиев, бивш член на съвета на НЕК, също е възстановен на поста си, който до този момент се заемаше от Константин Делисивков – председател на СД на БЕХ.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал