BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД съобщава, че със заповед № Е-РД-16-123/20.02.2023 г. на министъра на енергетиката се удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурсната процедура

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД съобщава, че със заповед № Е-РД-16-123/20.02.2023 г. на министъра на енергетиката се удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурсната процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД до 27.02.2023г. включително.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал