BG
 

БЕХ ЕАД удължава срока за участие в конкурс с предмет: „Осигуряване на два броя фабрично нови, неупотребявани автомобила, тип „SUV”, със задвижване 4х4, при условията на финансов лизинг“

„Български енергиен холдинг“ ЕАД удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурс с предварителен подбор с предмет: Осигуряване на два броя фабрично нови, неупотребявани автомобила, тип „SUV”, със задвижване 4х4, при условията на финансов лизинг за безусловно придобиване за период от две години с възможност за изкупуване и замяна с нов след изтичане на лизинга“. Заявления могат да се подават до 17.00 часа на 5-ия работен ден от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД (денят на публикуване не се брой).

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал