BG
 

БЕХ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа“

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че обявява конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител, който да предоставя дневни и седмични бюлетини за състоянието на енергийните пазари в Централна, Източна и Югоизточна Европа“

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал