BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД кани всички заинтересовани лица да предоставят своите предложения за продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) в строителните граници на град София.

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД кани всички заинтересовани лица да предоставят своите предложения за продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) в строителните граници на град София, с цел придобиване на собственост за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“.

С условията за участие можете да се запознаете подробно от текста на приложената покана.

Очакваме Вашите предложения.

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал