BG
 

БЕХ ЕАД удължава срока за участие в конкурс по оферти с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за служебни автомобили“

“Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс по оферти с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги, включващи застраховки „Гражданска отговорност“, „Каско“, „Зелена карта“ и „Злополука на местата в автомобила“ за служебните автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“. Офертите следва да бъдат подавани до 17:00 часа на 26.04.2023 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал