BG
 

Покана за участие в конкурс по оферти с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на зарядни станции"

Покана за участие в конкурс по оферти с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на зарядни станции, както и изграждане на необходимата инфраструктура за зареждане на електромобили в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“.

Разяснения

Покана

Договор

Техническа спецификация

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал