BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД удължава срока за участие в конкурс за подбор и заемане на длъжността Експерт в отдел „Протокол и връзки с обществеността“ с месторабота в гр. София.

Уведомяваме всички желаещи да кандидатстват в обявения конкурс за длъжността „Експерт“ в отдел „Протокол и връзки с обществеността“ на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД  , че посоченият в раздел VI от публикуваната обява краен срок за подаване на документите се удължава до 05.05.2023 г. включително.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал