BG
 

Разпространена информация с невярно съдържание

Във връзка с множество подадени сигнали относно зачестили публикации в интернет пространството и социалните мрежи, чрез които се цели внушение за извършване на търговска и инвестиционна дейност от името на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и в частност от Председателя на Съветът на директорите на проф. д-р Веселина Канатова -Бучкова, ръководството на БЕХ ЕАД категорично заявява, че разпространената информация е подвеждаща и невярна.

 „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е холдингово дружество, обединяващо компании развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища като нито една от посочените дейности не се извършва по същество от Холдинга.

Обръщаме внимание, че информация относно актуални дейности и инициативи на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се публикува единствено на официалната страница на дружеството www.bgenh.com и апелираме за повишено внимание към съдържанието и източниците на информация.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал