BG
 

“Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за участие в конкурс по оферти с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на зарядни станции"

“Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс по оферти с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на зарядни станции, както и изграждане на необходимата инфраструктура за зареждане на електромобили в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“. Офертите следва да бъдат подавани до 17:00 часа на 11.05.2023 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал