BG
 

Промяна в състава на СД на „Булгаргаз“ ЕАД

С решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е извършена промяна в състава на СД на „Булгаргаз“ ЕАД.

На мястото на Стоян Янчев като член на СД и изпълнителен директор застава Николай Павлов.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал