BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД определя нов срок за конкурсна процедура във връзка с избор на членове в Съвета на директорите на „Национален енергиен оператор“ ЕАД.

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД определя нов срок за подаване на документи по т. III от публичната покана във връзка с конкурсна процедура за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Национален енергиен оператор“ ЕАД до 23.05.2023 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал