BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Продажба на електрическа енергия и участие в балансираща група за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“

 „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Продажба на електрическа енергия и участие в балансираща група за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, във връзка с избор на лицензиран търговец на електроенергия за период от една година.

Покана

Проект на договор

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал